Page 77 - Max Weigel Industriebedarf + Arbeitsschutz
P. 77

   Körperschutz
   CoverTex® C-1 + C-3 Chemieschutzoverall (SMMS)
PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1;
EN 13034:2005+A1:2009;
EN 1073-2:2003; EN 1149-5:2008
 
 
  
 
  
 
  
  

 

PolyPlus PP05 Schutzoverall
PSA, Kategorie III, Typ 4 + 5 + 6
pr EN 14605; pr EN ISO 13982-1;
pr EN 13034
 
 
 
 -
 -

 

Größe: VE:
 Größe: VE:
Farbe
 
  
C-1
 
  
Art.-Nr.
C-3
                                 
  
CoverBase® SMS-1 + SMS-3 Chemieschutzoverall (SMS)
PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1:2004+A1:2009; EN 13034:2005+A1:2009
 
  
 
  
 
  
  

 
Art.-Nr.
C-1 Farbe
 C-3 
Chemieschutzoverall XT500
PP05
    Größe: VE:
Farbe
 
  
 
 
  
flammhemmend
PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6
EN ISO 13982-1; EN 13034;
EN 1073-2:2002;
EN 1149-5;
EN ISO 14116:2008- Index 1/0/0
 
 

 
 
  SMS-1
   SMS-3
                            
  
Art.-Nr.
SMS-1 Farbe SMS-3 
Art.-Nr.
XT500
 77
 27.07.18 / Stünings Krefeld 21405 / Asatex
Körperschutz
   75   76   77   78   79